Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem. W roku 2001 ukończyłam filologię angielską na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako tłumacz pracuję nieprzerwanie od roku 2002. W roku 2008 złożyłam egzamin i uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego (numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: TP/94/08). Jako tłumacz przysięgły wykonuję tłumaczenia dla osób fizycznych, firm, sądów, policji, prokuratur. Wykonuję również tłumaczenia zwykłe (w tym specjalistyczne i techniczne) z rozmaitych dziedzin. Mój pierwszy, jeszcze całkowicie nieświadomy kontakt z tłumaczeniem z języka angielskiego miał miejsce, kiedy, dziecięciem będąc, usiłowałam, posiłkując się słownikiem, przetłumaczyć piosenkę Johna Lennona "#9 Dream". Wyszedł mi absolutny potworek poetycki, ale uczucie ulgi, wynikające z tego, że wreszcie z grubsza zrozumiałam, o czym John śpiewa, było nie do opisania. Od tego czasu gonię to uczucie :) W swojej karierze zawodowej byłam już nauczycielką, lektorką, młodszym marynarzem, menedżerką biura tłumaczeń. Jednak zawsze wykonywałam tłumaczenia, na początku w ramach zajęcia dodatkowego, wreszcie skupiając się już wyłącznie na przekładzie. I wszystko, co robiłam w życiu zawodowo, było zawsze ściśle związane z językiem angielskim.

Dane firmowe

Adres:
Al. Wojska Polskiego 13/1
70-470 Szczecin

Tel.: 508 613 998
E-mail: monikaczyz@mctlumacz.eu
NIP: 852-200-96-71

Oferta + cennik

Oferta

Najchętniej wykonuję tłumaczenia w następujących dziedzinach:

 • finanse (w tym bilanse, sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat)
 • ekonomia
 • obsługa tłumaczeniowa dużych firm budowlanych i hydrotechnicznych (budowa elektrowni, obiektów hydrotechnicznych, dróg, elektrowni wiatrowych, SIWZ, studia wykonalności, umowy, wszelkiego rodzaju dokumenty przetargowe, gwarancje bankowe)
 • prawo i okolice
 • bankowość
 • ubezpieczenia
 • budowa maszyn
 • procesy technologiczne
 • medycyna (wypisy, artykuły, epikryzy, opinie, wyniki, badania, próby)
 • handel
 • tłumaczenia literackie, rozprawy, publikacje naukowe.

Wykonywane przeze mnie tłumaczenia poświadczone obejmują następujące dokumenty:

 • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu itp.)
 • pełnomocnictwa
 • dokumenty sądowe
 • umowy i porozumienia
 • świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów
 • dokumenty samochodowe
 • faktury, umowy sprzedaży, dokumenty przewozowe
 • świadectwa zgodności
 • oraz wszelkie inne dokumenty w obiegu prawnym i handlowym, których tłumaczenia muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Cennik

Tłumaczenia pisemne

Oferuję tłumaczenia poświadczone (tzw. „przysięgłe”), czyli opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, jak również tłumaczenia zwykłe (w tej kategorii mieszczą się też tłumaczenia techniczne i specjalistyczne). Jednostka rozliczeniowa to strona, zawierająca 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych, a 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń poświadczonych.

Strona tłumaczenia zwykłego bądź poświadczonego w kombinacji j. angielski -> j. polski – 35 zł.

Strona tłumaczenia zwykłego bądź poświadczonego w kombinacji j. polski -> j. angielski – 35 zł.

W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym (do 5 stron w dniu przyjęcia zlecenia lub przekraczających 7 stron na jeden dzień tłumaczenia) do stawki podstawowej należy doliczyć 25%.

W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym (7-10 stron w dniu przyjęcia zlecenia) do stawki należy doliczyć 50%.

Korekta tłumaczenia zwykłego to 50% stawki za każdą stronę korekty.

Uwierzytelnienie tłumaczenia wykonanego przez innego tłumacza – 50% stawki za stronę.

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego: + 20% stawki za stronę.

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Nie pobieram żadnych dodatkowych opłat za wycenę dokumentu do tłumaczenia. 

Wysyłka tłumaczenia poświadczonego listem poleconym priorytetowym na wskazany adres: gratis (powyżej 3 stron).

Prowadzę działalność gospodarczą i wystawiam faktury VAT.

Kontakt

 _____  ______ _____ __   __
 | __ \ |___ / |_  _| \ \  / /
 | |__) |  / /  | |  \ \_/ / 
 | _ /  / /   | |   \  / 
 | | \ \  / /__  _| |_   | |  
 |_| \_\ /_____| |_____|  |_|